11-11 lipca 2020, Katowice , Studio w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

ŚLĄSKIE DNI OKULISTYCZNE Okulistyka w Kropelce KONFERENCJA ON-LINE


PROGRAM NAUKOWY
(POBIERZ PDF)

Śląskie Dni Okulistyczne
Okulistyka w kropelce, cz. 1
Konferencja w trybie on-line
11 lipca 2020, 10.00 – 16.00

 

10.00 Powitanie uczestników konferencji + film

10.05 – 10.25
Problemy Covid-19 a okulistyka
dr hab. n. med. Brygida Adamek
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Epidemiologii

10.25 – 10.45
Jak rozpoznawać i różnicować podejrzane zmiany w dnie oka w dobie pandemii?

prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon1,2, dr hab. n. med. Barbara Jakubowska1
1Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków
2Katedra Okulistyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

10.45 – 11.00
Jak pomóc pacjentom z chorobami siatkówki w okresie pandemii?
dr hab. n. med. Małgorzata Figurska

Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
PARTNER WYKŁADU: THEA POLSKA

11.00 – 11.15
Nowe podejście do terapii Zespołu Suchego Oka – od teorii do praktyki w dobie pandemii
dr n. med. Monika Udziela
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie, Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

PARTNER WYKŁADU: THEA POLSKA

11.15 – 11.30
Chirurgia okulistyczna w dobie pandemii
dr n. med. Piotr Gościniewicz1,2
, dr Tomasz Tomczyk1,2, prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek2,3
1Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
2Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

11.30 – 11.45
Skueczność preparatu Droptiva Plus zawierającego 1% karmelozę (CMC)
w leczeniu ZSO u pacjentów po fakoemulsyfikacji zaćmy

prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek, dr Katarzyna Jadczyk-Sorek, dr Paweł Smoliński
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
PARTNER WYKŁADU: ADAMED PHARMA

11.45 – 12.05
Wpływ modyfikacji techniki fakoemulsyfikacji na oczekiwane parametry pooperacyjne pacjentów
prof. dr hab. Piotr Jurowski
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku, II Katedra Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi
PARTNER WYKŁADU: ALCON

12.05 – 12.20
Systemy wspomagające pracę chirurga okulisty
prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

PARTNER WYKŁADU: ALCON

12.20 – 12.35
Nieprzypadkowe urazy narządu wzroku u dzieci

prof. dr hab. Mirosława Grałek, dr hab. n. med. Anna Niwald
Oddział Okulistyki Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi

12.35 – 12.50
Objawy okulistyczne w przebiegu rybiej łuski
prof. dr hab. Małgorzata Mrugacz1,2, dr n. med. Katarzyna Kondej-Muszyńska3,
prof. dr hab. Maciej Kaczmarski3  
1Klinika Okulistyki Dziecięcej Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
2Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Narządu Wzroku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

12.50 – 13.05
Jaskra dziecięca - diagnostyka i leczenia
dr hab. n. med. Erita Filipek

Oddział Okulistyki Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Klinika Okulistyki Dziecięcej i Katedry Okulistyki Dziecięcej SUM w Katowicach

13.05 – 13.20
Alergie oczne i rola ektoiny w tym schorzeniu
dr Wojciech Luboń, prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

PARTNER WYKŁADU: BAUSCH HEALTH

13.20 – 13.35
Farmakoterapia w leczeniu wczesnych stadiów retinopatii cukrzycowej
prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło, dr Anita Brona
Katedra i Klinika Okulistyki UM we Wrocławiu

PARTNER WYKŁADU: ALFASIGMA

13.35 – 13.45
Zastosowanie  witrektomii z dostępu tylnego w leczeniu trudnych przypadków klinicznych retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej
dr hab. n. med. Rafał Leszczyński1, prof. dr hab. Ewa Mrukwa- Kominek1,2
1Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego
w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

13.45 – 14.00
Nowe horyzonty leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego
z wiekiem

dr hab. n. med. Sławomir Teper
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
PARTNER WYKŁADU: NOVARTIS POLAND

14.00 – 14.15
Nowoczesna chirurgia jaskry
dr hab. n. med. Mariola Dorecka, prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

14.15 – 14.30
Taptiqom, nowa jakość w leczeniu jaskry. Redefinicja skuteczności „Real Life Efficacy”
prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek, dr Tomasz Tomczyk

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

PARTNER WYKŁADU: SANTEN

14.30 – 14.45
Pranoprofen i wskazania do leczenia niezakaźnych zapaleń powierzchni oka
dr n. med. Monika Sarnat-Kucharczyk, prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

PARTNER WYKŁADU: SENJU

14.45 – 15.00
Chirurgia refrakcyjna w materiale UCK - 30 lat  doświadczeń 
dr n. med. Beata Bubała-Stachowicz2
, dr hab. n. med. Dorota Wyględowska-Promieńska2, prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek1,2
1
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

15.00 – 15.20
Wzrokowe Potencjały Wywołane w diagnostyce neuropatii obrzękowej 
prof. dr hab. Dorota Pojda-Wilczek
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

15.20 15.40
Historia porcelany

dr Jan Maciej Żelbromski
Dziekan na Wydziale Ochrona Dóbr Kultury Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

Podsumowanie i zakończenie konferencji


Każde wystąpienie zawiera czas na dyskusję (od 3 do 5 minut) na podstawie pytań zadawanych na czacie.

 

 

Studio w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice

11-11 lipca 2020

ORGANIZATOR

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71/7809052
E-mail: biuro@inspirecongress.pl